Featured

Mutte på Stad

This is the post excerpt.

Advertisements

Hei, eg heiter Una, og eg er i skrivande stund den einaste Alaskan Malamuten på Stad. (Matmor seier alle som har sett vêrmelding har hørt om Stad, for der nemner dei oss stadig vekk, seier ho.) Her bur eg saman med Matmor og Matfar, og ein heil flokk med kyr, kviger og kalvar.

Aller best trivst eg når eg får vere på tur! Her ser de meg og garden eg bur på:

blogg.jpg

Hi, My name is Una, the only Alaskan Malamute living close to Vestkapp, the westernmost point of Norway. I live with my human Mum and Dad – and a bunch of cows, heifers and calves. Hiking is my favorite activity.

Ei uventa vending / An unexpected turn of events

Det hender stadig merkelege ting her i huset. For tre veker sidan kom den vesle Prins-en heim med ein grøn fot og ein lampeskjerm rundt halsen. Og kva verre er: Han fekk, og har framleis, forbod mot leik og herjing. Drepande kjedeleg – og totalt meiningslaust!

Laurdag for ei veke sidan drog Matmor og eg på skitur. Det tykkjer eg er kjempekjekt. Vanlegvis. Men denne dagen kjende eg meg så merkeleg. Hovudet ville gjerne på tur, men kroppen var liksom ikkje heilt med på leiken. Eg har aldri nokon sinne følt meg slik, før!

Strange things keep happening in this household. Three weeks ago the little Prince came home with a green leg and a lampshade around his neck. Even worse: He was and is forbidden to play and fool around. Utterly boring – and totally meaningless!!

Last Saturday, Mum and I went skiing. Which is super fun and utterly enjoyable. Usually. Only, this day I felt funny. My head wanted to hike, but my body wasn’t quite willing. I have never felt like that before – ever!

P3102596.jpg

Matmor sa det var varmare ute enn det har vore. Ho trudde det var varmen som plaga meg. Vi tok pause. Vanlegvis er eg ikkje særleg glad i pausar, eg likar at det går framover når eg er på tur. Men denne dagen kjendest det godt med ein pust i bakken. Vel ein time slumra vi i sola, Matmor og eg. Eg drakk til og med vatnet Matmor tilbydde meg, noko eg sjeldan gjer når vi er på tur.

My Mum said temperatures were higher than they had been for a while. She believed I was bothered by the heat. We took a break. Normally, I’m not very fond of breaks, I prefer being on the move. This day, however, a break felt good. We dozed in the sun for the better part of an hour. I even drank the water I was offered, which I seldom do.

P3102593.JPG

Etter ein ordentleg fjelltur set eg vanlegvis ekstra stor pris på kveldsmaten min. Men denne laurdagen såg eg på serveringa – og greidde ikkje ete ein einaste munnfull. No vart Matmor litt bekymra. Ho trudde kanskje eg kunne ha ete noko som eg ikkje hadde tolt, og bestemte seg for å vente og sjå.

Diverre var eg i dårlegare form dagen etter, ikkje betre. No hadde eg ikkje energi til å stå opp ein gong. Matmor vart så bekymra at ho ringde dyrlege. Like etter den telefonsamtalen, vart eg sett i bilen og køyrt til næraste veterinærkontor, som er ein god times køyretur unna. Eg elskar alle veterinærane her ute, dei kosar med meg og gir meg godbitar kvar gong vi møtest. Men eg elskar slett ikkje det dumme bordet dei absolutt skal ha meg opp på, når vi er på besøk hjå dei. Eg har prøvd så godt eg kan å overtyde både dyrlegane og Matmor om at å gå opp på det bordet er ein særdeles dårleg ide, men så langt har eg ikkje lukkast med det. Og denne gongen orka eg ikkje argumentere med dei. Eg let dei plassere meg på bordet og gjere akkurat som dei ville. Dyrlegen sa at eg var «flink jente», og at ho var imponert over kor tolmodig eg var. Vel, for ein gongs skuld hadde eg ikkje energi til å gi uttrykk for kva eg eigentleg meiner om det der idiotiske bordet.

Heldigvis var Matmor der. Heile tida, trur eg. Eg vart så merkeleg søvning etter kvart, og trur eg må ha sove ei stund. Den siste personen eg såg før eg sovna var Matmor, som stod og klappa meg, og ein av dei første personane eg såg då eg vakna var Matmor, som framleis klappa meg. Men no gjorde det vondt i magen! Kvart steg eg tok, var smertefullt. Det gjorde vondt å bli løfta inn i bilen. Og turen heim, ja, han var ubeskriveleg. Humpete vestlandsvegar med telehiv har aldri plaga meg noko særleg før, men denne gongen var dei ein ille-lidelse.

Det første døgnet heime er litt uklårt for meg. Eg hugsar at eg hadde vondt og var så sløv at eg hadde lyst til å sove heile tida. Det trur eg mest eg gjorde, også. Men ettersom dagane går, har eg begynt å kjenne meg meir som meg sjølv. Eg gler meg over små-turar med Matmor, og eg set pris på god mat – nesten like mykje som før. Matserveringa har forresten betra seg stort etter at eg kom heim att. No er det ikkje berre tørrfor som blir servert, men godsaker som laks, leverpostei og kylling er plutseleg også på menyen. Eg høyrde dyrlegen seie til Matmor, at no var alt lov. Eg kunne få ete det eg lika aller best, berre eg åt. Sa eg ikkje at dyrlegane her er veldig kjekke? I dag tidleg prøvde Matmor å serevere berre tørrfor til frukost. Hallo? Eg tenkte meg om eit lite sekund, men kom raskt fram til at dette kunne eg ikkje akseptere. Så eg la meg ned og såg på henne med det mest lidande blikket eg greide å få til, og prøvde såleis å minne henne på den kjekke dyrlegen sine ord om foring, både med blikk og kroppsspråk. Og det fungerte! Matmor tok fram leverposteien og blanda litt i tørrforet mitt. Sånn skal frukostserveringa vere, Matmor! Treng eg seie at eg åt opp alt saman? Vel, denne rekonvalesensinga må då ha nokre føremoner, ikkje sant?

Ja, for der er sanneleg ulemper. Til dømes må eg ha på meg KLEDE! Det er faktisk heilt uhøyrt – eg er jo malamute! Malamutar går ikkje med klede, det er berre slik det er. Det er nedverdigande. Upraktisk. Det klør. Og det er totalt meiningslaust. Men kva kan ein stakkars hund gjere, når menneska hennar er urokkelege? Dei seier kleda er der for å hindre at eg klør på såret mitt. Kvifor det er naudsynt å hindre det, går over min forstand. Det er då heilt naturleg å klø seg når det klør!?

After a hike I always enjoy my supper immensely. Well, until this day, that is. This Saturday, I just looked at my supper – but I just couldn’t bring myself to eating it. Now, my  Mum was a little worried. She thought I might have eaten something that had upset my stomach, and decided to wait and see.

The next day, unfortunately, I felt worse, not better. Now I didn’t even feel up to leaving my bed. This had my Mum so worried that she called the vet. Shortly after that call, I was put in the car and driven to the closest veterinary office, which is a good hours drive away. I love the veterinaries in our area, they all pet me and give me treats whenever we meet. I do not, however, love that rising table they want me to be on, whenever we go to see them, so I try my best to convince both the vet and my Mum that stepping on to that table is a very bad idea. I haven’t succeeded in convincing them, so far. And this time, I just didn’t feel up to arguing. I just let them put me on the table and do whatever they pleased. The vet said I was a «good girl», and that she was impressed by my patience. Well, for once, I just didn’t have the energy to express my true feelings about that wretched table.

Thank goodness my Mum was there, all the time it seems to me. See, I got very drowsy, and I believe I dozed off for a bit. The last person I saw before I went out was my Mum, petting me, and one of the first persons I saw when I came to, was my Mum, still petting me. But oh – now my tummy ached! Every step was painful. Being lifted into the car was painful. The drive home was indescribable. I am very familiar with bumps in the road, and they have never bothered me before, but this time – this time they were were sheer agony.

The first 24 hours at home are a bit blurry to me. I remember pain and a strange drowsiness, making me want to sleep all the time. Which I believe I did. However, day by day, I am beginning to feel more like myself. I enjoy short strolls with my Mum outside and I enjoy a good meal, almost like I used to. Speaking of meals – they sure have improved! In addition to kibble, there are now goodies like salmon, liver paste and chicken coming my way. I overheard the vet instructing Mum to feed me. She, the vet, that is, said: «Now everything is permitted! Feed her her favorites – just make sure that she eats!» Didn’t I tell you that the vets in this area are lovely persons? This morning, my Mum tried serving me kibble only for breakfast. Bummer! I took a second to think about this new turn of events before I decided not to accept it. So I lay down and put on my most sorrowful expression, reminding her with my eyes and body language what the nice vet had said about feeding. Immediate success! Mum fetched the liver paste and mixed some with my kibble. Way to go, Mum! Needless to say, I ate it all. Now, this convalescence thing has to have SOME advantages, don’t you agree?

There sure are DISADVANTAGES: For one thing: I HAVE TO WEAR CLOTHES!! I mean, really – I am a Malamute! Mals just don’t wear clothes. It is degrading. Unpractical. Itchy. Totally meaningless. But what can one do, when one’s people are adamant? They say I will scratch my wound if it isn’t covered. Well, of course I will, it’s the natural thing to do, isn’t it?

nyoperertibody.jpg

Det som verre er, er at eg også må ha på lampeskjerm når dei går i frå meg. Dei seier det er nødvendig, elles greier eg å sleike på såret, sjølv om eg har på klede, seier dei. Tullete av dei, viss du spør meg – det såret treng sleiking. Rett nok «sleikar» Matmor det to gonger for dagen, ja, ho brukar ikkje tunga, akkurat, slik ein hund ville gjere, men noko liknande, som ho held i handa. Men det er for lite og for sjeldan, tykkjer eg, det såret treng å bli sleika meir og mindre heile tida! Uheldigvis er det ingen som høyrer på sunn hunde-fornuft. Så her ligg eg, kledd som ein klovn, og såret må gro utan mi hjelp. Eg lurer verkeleg på korleis DET skal gå..

Even worse: When they leave me, they put a lampshade over my head, too! Claiming it is necessary, so that I don’t lick my wound. Ignorant of them, if you ask me – that wound needs to be licked! Admittedly, my Mum kind of licks it twice a day, not with her tongue, like a dog would, but with something similar, only she holds it in her hand. Anyway – that’s too little too seldom, if you ask me, that wound needs to be licked more or less continuously! Unfortunately, nobody listens do dog sense. So here I am, dressed up like a clown, and that wound is left to heal without my help. I cannot help but wonder how THAT will turn out..

Tuti_Una.jpg

Trass den irriterande kleskoden, kunne det ha vore verre. Eg høyrde dyrlegen seie til Matmor at viss ho ikkje hadde teke den telefonen sundag, hadde eg døydd av livmorbetennelse. Så kjære to- og firføtte lesarar: Gled dykk over dagen i dag, de veit aldri kva som kan skje i morgon!

Despite the irritating dress code, I suppose things could have been worse. I overheard the vet telling Mum that if she hadn’t made that phone call, I would have died from pyometra. So, dear canine and human readers: Enjoy today, you never know what tomorrow will bring!

Vinterferie – og ein broten fot / Winter holidays – and a broken leg

Vinterferie er ein fantastisk ting – det tyder turar på snø, der Matmor går på pinnar. Det rare er at når ho går på desse pinnane, kjem ho seg fortare fram enn elles (i alle fall viss det er flatt eller nedoverbakke) – og eg ELSKAR fart! I år vart den vesle Prins-en som har flytta inn, med på vinterferie også. Han er veldig ivrig, det skal han ha, og vil gjerne gå saman med meg, men med dei korte beina han har, er han ikkje i nærleiken av å greie å halde tritt med meg. Eg måtte til dels gå bak han, fordi Matmor og Matfar sa vi ikkje måtte slite han ut, og han stressa slik med å nå meg att viss eg gjekk først, sa dei.

Winter holidays is a wonderful thing – it means hiking on snow, and Mum walking on sticks, which makes her move faster than usual (at least when the terrain is even or downhill) – super fun! This year, the little Prince that has moved in came along, too. He is very eager, I must say, but with those short legs of his, he isn’t even close to moving at my speed. Mum and Dad made me walk behind him, said he would wear himself out trying to keep up with me, otherwise.

P2232502.JPG

Til sist vart visst dei leie av det slakke tempoet, dei også – eller kanskje dei var redde for å slite han ut, sjølv om han gjekk først – han vart i alle fall putta i sekken til Matmor. Ein skulle tru det var fint å sitte der, og at han ville setje pris på servicen, men nei. Ut frå lyden å dømme, gjorde han definitivt ikkje det. Klagesongen hans kunne høyrast over heile fjellheimen, trur eg. Matmor sa ho skulle hatt høyrselsvern. Og eg? Eg klaga ikkje. Sjølv om ingen bar meg. Tvert om – eg måtte dra både Matmor og ein utakknemleg, klagande Prins.

Then they seemed to tire of the low speed, too – or maybe they were afraid that he would wear himself out anyway – and he was put in Mum’s backpack. If you think this pleased the little rascal, think again. He certainly didn’t SOUND pleased. His complaints were heard over large distances. Mum said she should have had hearing protection. Me? I didn’t complain. Even though I didn’t get carried. On the contrary – I had to pull both Mum and an ungrateful, complaining Prince.

P2212413.JPG

Då det var tid for lunsj, vart ein av oss bunden i eit tre eit stykke unna, og den andre vart festa i skistavane til Matmor, så nær «lunsjbordet» at han lett kunne både konversere med menneska våre, og tigge frå dei. Ein skulle tru at det var den som hadde jobba og slite for å få oss dit vi var som fekk ha denne fordelaktige posisjonen, men det var det ikkje. Vel – DETTE var det grunn til å klage på!! Matfar sa han hadde sett fram til å nyte stilla i naturen. I staden måtte han høyre på hylande hundar – ein hylte medan vi gjekk, den andre hylte når vi hadde pause. Vel – dei kunne ha organisert både framdrifta og pausane betre, og unngått problemet. Uforstandige menneske!

When the lunch break came, one of us was tied to a tree at a distance – the other was fastened to Mum’s ski poles so close to the lunch «table» that he could easily both converse with and beg from Mum and Dad. You would think this most favorable position would be held by the dog that had actually worked to get us there, wouldn’t you, but no. Now – THIS was reason to complain!! My Dad said he had been looking forward to enjoying nature’s silence. Instead he had to listen to two howling dogs – one howling when on the move, the other howling in the breaks. Well – they could have organized both the moving forward and the breaks differently, couldn’t they, and the problem would have been solved. Ignorant humans!

P2212423.JPG

 

Det er mykje som kan seiast om det nye flokk-medlemet vårt. Nokre gonger tykkjer eg han er utruleg irriterande, andre gonger er det rett moro å vere saman med han. Og i somme situasjonar er vi to skjønt eininge om at menneska våre oppfører seg meir enn merkeleg. Som her, til dømes – kva i all verda er det Matmor held på med?!

There is a lot to be said about our new pack member. I find him utterly irritating at times – and quite fun to be around at other times. However, we both agree that our humans act very strangely sometimes. Like here – what on earth is Mum doing?!

P2232511.JPG

 

Eg har ikkje heilt bestemt meg for om det er ein fordel eller ei ulempe – men den vesle Prins-en søv mykje, det skal vere sikkert og visst. Han tok seg til og med ein lur undervegs, når vi var på skitur! Det har eg ALDRI gjort. Faktisk har eg aldri likt pausar noko særleg. Eg meiner – setje seg ned og vere i ro når vi er ute og går? Meiningslaust!

I haven’t quite decided wether it is an advantage or not – but that little Prince sure sleeps a lot. He was even napping while we were out skiing! Now – I NEVER did that. I never liked breaks much, really, Sit still, when hiking? Meaningless!P2232524.JPG

Denne gongen såg det ut for at Matmor var samd med meg. Så vi to let Matfar og Prins-en slumre i solskinet, medan vi la ut på eit lite ekstra eventyr, berre for damer. Godt uttenkt, Matmor!

This time, Mum seemed to agree with me. So, the two of us left Dad and Prince napping in the sunshine, while we went on a small adventure for ladies only. Wise decision, Mum!

P2232547.JPG

 

Den fyrste dagen etter at vi kom heim, gjekk Prins på nabo-besøk samam med Matfar. Han kom HYLANDE tilbake, og den høgre bakfoten hans såg noko merkeleg ut. Det var akkurat som han ikkje verka ordentleg. Matmor ringde dyrlegen, men han ville ikkje sjå på Prins før dagen etter. Han sa dei ikkje kunne gjere noko før dei hadde teke røntgen, og det kunne dei visst ikkje ta på ein sundag. Så Prins, stakkar, låg på kjøkenet, og Matmor og Matfar  måtte hjelpe han med å gjere forretningar. Igjen: Det har eg ALDRI trengt hjelp med!

The first day after returning home, Prince got to visit our neighbors with Dad. He came back HOWLING, and his right hind leg seemed to be out of order. Mum called the vet, but he didn’t want to see Prince until the day after. Said they couldn’t do much without an x-ray, and that no x-rays were taken on a Sunday. So Prince stayed in the kitchen, poor thing, and Mum and Dad had to help him when he needed to do his business.

skada prins II.jpg

Neste morgon drog Prins og Matfar tidleg av garde, og kom ikkje att før til kvelden. No hadde den høgre bakfoten ikkje pels leger, men var blitt grøn og rar, og Prins hadde ein merkeleg tingest rundt halsen. VELDIG rart. Heldigvis har Matmor og Matfar aldri utstyrt MEG slik! I tillegg til den merkelege påklednaden til Prins, er det innført nye reglar i hushaldet: Det er ikkje lov til å leike eller herje med Prins. Hallo?! Eg meiner, kva er poenget med å ha han her, viss eg ikkje ein gong kan leike med han?

Next morning Prince and Dad left early, and came back in the evening. Now that hind leg was green in stead of furry, and Prince had a funny thing around his neck. VERY strange. I am happy to say that they never dressed me up like that! In addition to the strange outfit, new rules now apply in the household: No playing or fooling around with Prince. What?! I mean, what’s the use of him being here, if I can’t even play with him?

skada prins IV.jpg

No er ikkje bakfoten hans grøn lenger, men kvit. Men pels, slik det var før, har han ikkje på foten, og leiking og herjing er framleis forbode. Eg har slutta å bry meg så mykje om det, sidan eg framelis får gå tur med Matmor. Men den vesle Prins-en, han må vere inne mesteparten av tida, og får ikkje lov til å vere med på tur. Tvert om, menneska våre prøver å få han til å vere mest mogleg i ro. Skrekk og gru – viss det var meg, ville eg ha keia meg skvett skvær i hel!

Now his leg has turned from green to white, but it isn’t furry as it used to be, and playing is still forbidden. I don’t mind so much anymore, since Mum still takes me hiking. But that little one, he is kept indoors must of the time and they try to keep him from moving too much. If it was me – I would be bored to death!

skada prins V.jpg

Prins er her! / A Prince has Moved in!

For fjorten dagar sidan, sette Matmor og Matfar meg i bilen og køyde av garde. Kvar skulle vi no, tru? Til den eldre mannen i Sogn som alltid gir meg bein og godbitar? På fjelltur? Truleg det fyrste, kom eg fram til, sidan ski og turutstyr ikkje var med. Vel, det synte seg å vere feil. Køyreturen varte og rakk, i time etter time. Vi stoppa av og til og tissa og leika litt i snøen, og så bar det av garde igjen. Om kvelden kom vi til ein by dei kalla Lillestrøm. Der fekk eg kome inn i eit kjempestort hus (og så eg som ALDRI er inne i hus, bortsett frå Matmor og Matfar sitt) – eg fekk til og med sove framfor senga til Matmor og Matfar! Merkeleg. Men slett ikkje dumt, det må eg seie. Neste morgon bar det av stad i bil igjen. Denne gongen varte bilturen ein times tid, og då vi stoppa var vi – I PARADIS! Masse snø – og den tiltalande lukta av ANDRE MALAMUTAR!! Eg kunne høyre eit par, også. Matmor og eg gjekk på ei lita oppdagingsferd, før eg vart sett i bilen att – åleine. Då menneska mine kom att, var det ei dame med ein liten kvelp i lag med dei. Eg la sjølvsagt merke til både dama og kvelpen, men for å vere ærleg, tykte eg ikkje dei var så interessante. Eg ville mykje heller helse på dei andre, vaksne malautane eg forstod var i nærleiken.

Då vi skulle reise, skjedde noko merkeleg: Den vesle kvelpen vart sett inn i bilen til oss!! Eg lurte på kva i all verda han skulle der??? Tenk – det synte seg at han skulle vere med oss heim!

A fortnight ago, Mum and Dad put me in the car and set off. Where to? To the elderly man in Sogn who always gives me tidbits? Hiking? Probably the first, since they didn’t bring any skiing equipment, I figured. It turned out I was wrong, however. The drive went on and on, for hours on end. We stopped a few times to pee and play in the snow for a short while, then we set off again. In the evening, we stopped in a town called Lillestrøm. I was brought into a huge house (me, who never go into ANY house, except my Mum’s and Dad’s), and I got to sleep by my people’s bed. Now, this was a first! Very strange, but not unpleasant, I must say. Next morning, we set off again. This time we drove for an hour of so before the car stopped – and we were in PARADISE! Lots of snow – and the appealing smell of OTHER MALAMUTES! I could hear one or two, too. Mum and I went exploring for a while, then I was put in the car – alone. When my people returned, a woman with a puppy was with them. I noticed the pair of them, but to be honest, they didn’t interest me much. I’d rather go and check out the grown up Mals that I could smell were close by.

When it was time to leave, the strangest thing happened: The little creature was put into the car with us!! I wondered what on earth he was doing there?? Well, as it turned out, he was going home with us!!

Prins II.jpg

Vel heime, fekk HAN lov å kome inn, medan eg måtte vere ute.. Menneska mine sa han måtte bli kjent med både dei og huset, før han fekk bli kjent med meg. Hmf. Eg var ikkje heilt sikker på kva eg skulle synast om dette, det må eg innrømme. Men eg forstod sjølvsagt at han var liten, og at nokon måtte ta seg av han, så eg prøvde å vere tolmodig. Det synte seg snart at favorittaktiviteten hans var å sove, og medan han sov, gjekk Matmor og eg tur som vanleg, så då var det ikkje så ille, likevel.

At home, HE got to stay indoors, while I had to make do outside.. My people said he needed to get to know them and the house, before he got to know me. Hmf. I didn’t know what to think about this new arrangement, really. Of course I understood that the little one must be cared for, so I tried to be patient. Anyway, sleeping seemed to be his nr. 1 priority, and while he slept, I got to go hiking with my Mum, just as we used to, so I guess it wasn’t all that bad.

sleeping beauty.jpg

P1172262.JPG

Så ein dag fekk han kome ut, og eg fekk helse på han for fyrste gong. Han hoppa og spratt rundt i innhegninga si – eg må seie han var ganske morosam, faktisk.

When they let him out, and I got to say «hello» to him for the first time, I found him quite amusing, actually, jumping around in his fenced-in-outdoor-area.

P1092239.JPG

Og no har han tydelegvis blitt kjent med huset, for no får eg lov til å kome inn av og til, og vere i lag med flokken min inne, slik eg pleide før denne Prins-en kom i hus. Det syner seg at Prins kan vere eit ekte bøllefrø, han hoppar og sprett og masar på meg heile tida. Sidan eg er den eldste, tykkjer eg at det må vere min soleklare rett å seie tydeleg frå til han, når eg tykkjer nok er nok. Menneska mine ser ut til å forstå dette, for dei set opp gjerde rundt den vesle røvaren, så eg får litt fred og ro.

I guess he knows the house by now, as I am allowed to join my pack indoors from time to time, like I used to. And would you believe it – the little prince has proved to be quite a bully, constantly nagging me. After all, I am the older and wiser – so who can blame me from yelling at him to STOP when I feel he is too much?! My people seem to understand this, so they fence the little rascal in to give me some peace and quiet.

P1132256.JPG

Matfar er den som verkeleg har forstått at den som er blitt invadert av ein liten røvar-prins, fortener litt ekstra merksemd. No får eg lov å ligge framfor sofaen når Matfar ser fjernsyn om kveldane. Til no har det vore forbode å ligge der, for der er det teppe, og der det er teppe er det støv, seier dei, og støv toler eg ikkje.. men no har dei lagt eit gamalt dynetrekk der, som eg får ligge på. Matfar let meg også ete frukost med han framleis, akkurat slik vi pleide før Prins-en kom i hus. Eg får ligge under bordet og får små bitar av kjøtpålegget hans, akkurat som før, medan røvar-prinsen er innegjerda i den andre enden av kjøkenet. Matfar har verkeleg skjønt det – er det rart at eg EELSKAR han?!

And my Dad, bless him, feels I am in need of some special treatment, so he has arranged for me to lie in front of the coach in the living room, while he is watching TV. This has been strictly forbidden until now, since there is a carpet there, and I am allergic to dust.. An old duvet cover is now used to safeguard me against the dust. What is more – he still lets me have breakfast with him (I get to lie under the table, whereas the little rascal is fenced in in the other part of the kitchen), he even shares his meats with me, like he used to. Did I mention I LOOVE my Dad?!

P1152260.JPG

Vel, eg har kome fram til at sidan eg er den eldste av hundane i flokken, så må eg ta mitt ansvar. Difor gav eg småen ein leksjon i spark-køyring i går:

Well, then. When it comes to dogs in the household, I guess me being the older means that I have to step up and take some responsibility. Consequently, I gave the little one a sledging lesson yesterday:

P1192266.jpg

P1192279.JPG

Det er fint å demonstrere – men det skadar nok ikkje med ein real prat heller, tenker eg. Sanneleg er det mykje eg kan lære ein slik liten ein! Kanskje er det ikkje så dumt at han har flytta inn, når alt kjem til alt?

Learning by doing (or rather – seeing) is fine – but a real pep talk with a grown up is probably necessary as well, to clarify the finer points. There sure are many things I could teach this little guy! Maybe him moving in isn’t such a bad idea, after all?

P1192273.JPG

 

Nokre uforståelege endringar – og eit julemirakel / Changes – and a Christmas miracle

Chiko-venen min er borte! / My friend Chiko is gone!

Tru det eller ei – ein dag i desember tok Matmor Chiko med seg i bilen, og vart borte – lenge. Då ho endeleg kom att, kom ho åleine, utan Chiko! Ho sa han var «reist heim». Hallo?! DETTE er då heim?! Korleis nokon kan «reise heim» ved å reise heimanfrå, ja, det overgår min forstand. Eg trur du må vere menneske for å forstå slik «logikk»..

Uansett – eg saknar han!! Han var ein super-morosam turkamerat, og eg lærte SÅ mykje nyttig av han, til dømes:

  • Det er MUS i veg-grøftene. Vi treng ikkje be om lov til å gå på musejakt i grøfta – vi berre hoppar til. Når Matmor gaular og ber seg, overhøyrer vi henne.
  • Det er ikkje nødvendig å kome med ein gong Matmor ropar. Vi kan godt overhøyre henne så lenge vi har lyst.
  • Det er slett ikkje nødvendig å gå fint på vegskuldra når vi er ute og går med sele. Å hoppe og leike og tulle er mykje kjekkare.

Eg prøver så godt eg kan å leve opp til denne lærdomen enno, men det er ikkje like kjekt utan Chiko. Det einaste som er bra med at han er borte, er at eg ikkje treng vere redd for at han skal få mat eller godbitar lenger. Visst var han ein god kompis – men det er IKKJE det same som at eg ville dele mat med han!!

Would you believe it – a day in December my Mum took off in the car, with Chiko. She stayed away for a long time, and came back without him! She said he had «gone home». How on earth is it possible to LEAVE home – to GO home?!? I think you have to be human to understand this kind of «logic»..

Anyway – I miss him!! He was a super fun hiking buddy, who taught me a lot of useful stuff, for instance:

  • There are mice in the ditches alongside the road. We need not ask permission to hunt them – we just JUMP. When Mum is screaming, we ignore her.
  • We need not come the instant Mum calls. Ignoring her for as long as we like works just fine.
  • We need not walk straight when in harness. Jumping and playing and fooling around is a lot more fun.

I do my best to keep up these standards, even if he isn’t here to share the fun anymore. The only good thing about his absence is that I need not worry about him getting food or treats any more. Yes, he was fun to be with – but that does NOT mean that he was entitled to share my food!!

20171113_141853.jpg
Wintermemory – Me and Chiko
skoddeogregn.jpg
Fog and rain memory – Chiko and me
20171103_104414.jpg
Best Buddies – as long as he didn’t get anything edible, of course..

 

Nye kjøkenreglar / New rules in the kitchen

Matmor har laga nye kjøkenreglar. Kva kan eg seie? Dei nye reglane er DUMME, UFORSTÅELEGE og FULLSTENDIG URETTFERDIGE. Kort fortalt går dei ut på at det ikkje er lov å tigge mat frå kjøkenbenken eller kjøkenbordet, og det er heller ikkje lov til å hjelpe til med oppvasken. Matmor – dette er HÅPLAUSE reglar!! Eg har prøvd ulike strategiar for å få gjeninført dei gamle reglane, men til inga nytte. Matmor seier dei nye reglane er naudsynte, fordi vi bur oss til å ta imot ein Prins. Og då er det viktig, seier ho, at eg forstår at eg ikkje eig kjøkenet. For ein meiningslaus ting å seie – om MITT kjøken!!!

Matfar er heldigvis på mi side: Han gir meg framleis godbitar når eg ligg heilt stille under kjøkenbordet. Veldig fornuftig mann, Matfaren min, og eg elskar han av heile mi matglade mutte-sjel!

Mum has made new rules in the kitchen. What can I say? The new rules are STUPID, INCOMPREHENSIBLE and TOTALLY UNFAIR. In short, they imply no begging of scraps of food from the counter or the kitchen table, and no helping with the dishes. Mum – those rules are HOPELESS!! I have tried every trick in my book, but she hasn’t relented yet. She keeps saying the rules are necessary, since we are expecting a Prince. We need to prepare, she says, which means I need to understand that I don’t own the kitchen. What an utterly meaningless thing to say – about MY KITCHEN!!!

Luckily, my Dad is on my side: He still gives me my treats when I lie very still under the kitchen table. He is a very sensible man, my Dad, and I love him to bits.

Eit julemirakel / A Christmas miracle

Ein av strategiane eg stadig brukar for om mogleg å omgå dei nye, dumme reglane, er å vente tolmodig ved benken når Matmor arbeider på kjøkenet. Ein veit jo aldri, uhell kan skje den beste Matmor, ikkje sant? Og viss eg er riktig heldig, KAN jo noko etande før eller seinare dette ned på golvet til meg. Vel, for eit par dagar sidan, skjedde fylgjande MIRAKEL: Matmor leitte etter noko i kjøleskåpet, då ein heil boks yoghurt plutseleg HOPPA ut – og dekorerte både golvet og Matmor med kvitt, herleg SNADDER. Matmor vart så overraska at ho gløymde dei dumme reglane sine, og let meg hjelpe til å vaske bort sølet – HURRA!!

(Eg er usikker på om dette betyr at Prinsen ho har snakka om ikkje vil dukke opp likevel – men det bryr eg meg ikkje om: Eit slikt herremåltid er meir verd enn både prinsar og kongar, spør du meg 🙂 )

One of my strategies to try to bend the new kitchen rules, is to wait patiently by the counter. Accidents may happen, right? If I am very lucky, my Mum might accidentally drop a tit bit of some sort. Well, a couple of days ago, A MIRACLE happened: My Mum was looking for something in the fridge, when suddenly a whole box of yoghurt literally JUMPED out and spilled – all over the floor, and all over my Mum. It took my Mum by such a surprise that she forgot about her stupid rules and let me help clean up the mess – HURRAH!!

(I don’t know if this means that the above mentioned Prince won’t show up after all – but who cares: I got a fantastic, most enjoyable treat, that’s all that matters to me 🙂 )

yoghurtsøl.jpg

Eg ynskjer alle eit godt, nytt år – fylt av slike gode overraskingar!

I wish you all a happy, new year – filled with delightful surprises like this one!

Fire flotte dagar i fjellet / Four Days in the Mountains

Eg blir alltid litt spent når Matmor tek til å pakke. Det HAR nemleg hendt at ho har reist av garde utan meg.. Så eg fylgjer nøye med, og først når eg ser at ho pakkar mat og utstyr til meg, slepp eg begeistringa laus. Då veit eg at eg får vere med. Så då Matmor pakka mat og utstyr til både Chiko og meg på tysdag, visste eg at noko kjekt var i vente. Difor vart eg forvirra då ho drog på jobb som vanleg onsdag morgon. Kva var dette?! Berre lureri?! Eg forstod ikkje heilt kva ho pønska på, før ho kom heim frå jobb, lempa utstyret, Chiko og meg – og Matfar – inn i bilen, og køyre av garde. Då skjøna eg at vi skulle ut på EVENTYR!

Då bilen stoppa for natta, lukta det FJELL. Ingenting er som kald fjell-luft i nasen! Men vent – her lukta meir.. Kunne det verkeleg vere?? JIPPI – ANDRE MALAMUTAR!! Fjell OG Muttar – betre blir det ikkje. Eg var overbegeistra! Men Chiko-venen, stakkar, verka litt stressa av alle dei nye luktene, sånn med det same. Så kom han vel kanskje på at det måtte vere trygt når både eg og Matmor og Matfar var der – i alle fall roa han seg snart, og såg ut til å ha glede av turen, han også.

I always get a little bit on edge when my Mum starts packing. It HAS happened that she sets off without me, you see.. So I pay close attention to what she is doing, and the moment I see her packing food and gear for me, excitement kicks in – then I know for sure that I will be going along. So when she started packing gear for both Chiko and me last Tuesday, I knew FUN was to be expected! Therefore, she had me really confused when she left for work as usual Wednesday morning. What was this?! Was she trying to fool me?? Give me false hope?? I didn’t quite understand until she returned from work, put all the gear, Chiko and me – and Dad – into the car, and set off. ADVENTURE, here we come!

When the car stopped for the night, I could smell MOUNTAIN. Cool mountain air met my nose. And something else.. The smell of..? Could it really be true?? YES – OTHER MALAMUTES!! Mountains AND Malamutes – an unbeatable combination. Needless to say, I was thrilled. My friend Chiko, on the other hand, seemed a bit stressed out by all the unfamiliar smells at first. I suppose me and my Mum and Dad being there made him feel safe, after all – he soon settled in and seemed to enjoy himself.

Torsdag – vi møter SNØ!! / Thursday – we find SNOW!!

Eg kjenner rutinene for denne typen turar: Morgonrusletur – frukost – dagstur – ettermiddagskvil – kveldsrusletur.

Morgonturen vår torsdag gjekk i motbakke, og etter om lag fem minutt kunne vi RULLE OSS I SNØ!! Perfekt start på turen, spør du meg. Dagens hovudtur gjekk også opp i snøen – jippi!! Snø er det beste som finst – nesten like bra som mat.

I know the routines of this kind of trip: Morning stroll – breakfast – hike – afternoon nap – supper – evening stroll.

Our morning stroll Thursday went uphill for about five minutes: There we could ROLL IN THE SNOW!! From then on, this trip was PERFECT, to my mind. The day’s hike also brought us up in the snow – yay!! Snow is the best there is – almost beats food.

P9211889.JPG

Matfar og Chiko-venen var veldig interesserte i noko som heiter eit kart. Matfar drog det ut av sekken og sette seg til å sjå på det rett som det var. Og då måtte Chiko også sjå. Ikkje forstår eg kvifor – EIN sniff, og eg kunne slå fast at tingen ikkje var etande. Ikkje etande = minimalt interessant, det er mitt syn på den saka.

My Dad and my friend Chiko were very interested in something called a map. My Dad quite frequently pulled it out of his backpack and sat looking at it. So did Chiko. Beats me, why. One fragrance of smell told me it wasn’t edible, so why bother??

P9211880.JPG

P9211881.JPG

Lunsjpause, derimot, DET er interessant! Men eg kan nesten ikkje tru kva som hende denne dagen: Eg vart bunden fast i ein stein, og Matmor og Matfar tredde ein sekk over hovudet og sette seg til å ete INNE i sekken. Teit!! Og det vart verre. Det var nemleg eit lite hol i sekken, akkurat stort nok til at Chiko kunne tre hovudet gjennom. Og det gjorde han, sjølvsagt, for HAN var ikkje fastbunden i ein stein.. Det var altså slik at Matmor, Matfar, Chiko – og MATEN – var inni sekken, medan eg stod fastbunden på utsida. Det er vel unødvendig å seie at eg IKKJE var fornøgd med denne ordninga..

At lunchbreak, on the other hand, I was VERY interested. But would you believe what happened? I was tied to a rock, and my Mum and Dad put a funny sack over their heads while eating. How stupid was that?! Well, it got even worse. Turned out there was a small hole in the sack, big enough for Chiko’s head to fit through it. Which he was free to do, since HE wasn’t tied to a rock.. So of course he did. Mum, Dad, their lunch and Chiko’s head in the sack – me, on the outside, tied to a rock. Needless to say, I was NOT happy with the arrangement – AT ALL.

P9211884.JPG

Men, men – når Chikoen ikkje står med hovudet i lunsjrommet, er han ein ganske kjekk tur-kompis. Han er super-flink til å legge merke til interessante ting som er verd å studere nærare..

Anyway, when that Chiko doesn’t get to put his head into the lunch lounge, he is a quite nice hiking companion, always noticing funny stuff worth studying closer..

P9211918.jpg

Litt urettferdig er det, at eg må bere kløv, medan Chiko-venen slepp. Vel, på denne turen klarte eg å øydelegge kløvsekken min, så no er han ikkje brukbar lenger. Matmor er ikkje særleg glad for det, men eg tykkjer ikkje det er leit. Det er mykje lettare å rulle rundt i snø og lyng og mose, utan kløvsekk!

I find it a bit unfair, however, that my friend Chiko doesn’t have to carry a backpack, whereas I do. Well, on this hike I managed to damage my backpack, so that it is no longer useable. Mum is not too happy about that, I don’t mind, really. Much easier to roll in snow and moss and heather, without a backpack!

Fredag – fellestur og saue-safari / Friday – hike with other Mals and sheep spotting

Fredagen vart vi med på felles-tur med dei andre malamutane. Då gjekk vi i ei anna retning, for «å unngå snøen». Det var ein kjekk tur, men eg forstår verkeleg ikkje kvifor nokon ved sine fulle fem kan ha ynskje om å UNNGÅ snø?? Menneska hevda at kombinasjonen av snødekt ur og trekkhundar kunne vere «farleg» – eg ville heller seie interessant, og framfor alt, moro!

On Friday, we joined all the other Malamutes on a hike in the opposite direction, to «avoid the snow». It was a most enjoyable hike, but I honestly DON’T understand why anyone would want to AVOID snow?? The humans said the combination of rough terrain, pulling dogs and snow could be «dangerous» – I would rather say it would be interesting, and above all, fun!

P9221935.JPG

P9221949.JPG

 

Eg skjønar ærleg tala ikkje vitsen med pausar som ikkje er matpausar. Det er mykje kjekkare å vere undervegs, oppleve nye lukter og sjå nye ting. Men når Matfar er med, går det an, for han finn på så mykje rart..

I don’t really see why we need to have breaks when there is no food on offer. It is far more interesting to keep moving, experiencing new smells and sights. But when my Dad is hiking with us, breaks are more endurable.

P9221964.JPG

Denne dagen åt menneska mine lunsj i hytteveggen, medan Chiko-venen og eg stod bundne på plassane våre under trappa. Då kunne dei ete «i fred og ro», sa dei, kva dei no enn meinte med det. Det einaste som var bra med dette, var at Chiko heller ikkje fekk ta del i lunsjen.. Etter måltidet fann menneska mine ut at turen hadde vore for kort, og vi sette av garde att, i ei anna retning. Endeleg ei fornuftig avgjerd! Tur er super-duper-kanon-kjekt, særleg når turen går gjennom nye og uoppdaga område.

This day, we went back home to the cabin for lunch. Chiko and I were tied to the stairways, and Mum and Dad ate their lunch on a bench outside, «undisturbed» by us. The only positive thing about this arrangement, was that Chiko didn’t get to be part of the lunch party, either.. After lunch, my humans agreed that the hike was too short, so we set off again, in another direction. Wise choice, if you ask me – hiking is super fun, especially into new and undiscovered areas.

P9221973.JPG

På denne turen var det berre oss. Vi såg ikkje snurten av korkje hundar eller menneske. Ikkje før.. vi kunne så tydeleg lukte.. den HERLEGASTE lukt du kan tenke deg: SAU!! Korkje Chiko eller eg var i tvil, men menneska våre, nei, dei skjøna slett ikkje kvifor vi vart så ivrige. Merkeleg kor dårleg utvikla sansar dei har!

Only us on this hike, no trace of other dogs, nor people. Not until.. we could smell.. a most DELICIOUS smell. Both Chiko and I knew for certain, that there must be SHEEP about. Our people, however, ignorant beings that they are, didn’t understand what we were on about.

P9221980.JPG

Til slutt drog Matfar fram kikkerten sin, for å sjå om han kunne finne ut kva i all verda det var vi var så ineteresserte i. Og ganske riktig: Seks sauer og to menneske som gjette dei, var å sjå i horisonten.

Our interest eventually drew their attention, and my Dad pulled his binoculars from his backpack. We were right, of course: Six sheep and two persons herding them, in the horizon.

P9221985.JPG

Normal reaksjon, etter mitt syn, ville no vere ei viss interesse for desse ulldottane, men nei. Menneska mine var mykje meir interesserte i det spesielle landskapet. Folk er rare!!

You should think that this would awaken some sort of interest in our humans. But no, they were far more intrigued by the remarkable landscape..  Humans are strange beings!!

P9221991.JPG

 

Laurdag – og vi får eit oppdrag / Saturday – we get an assignment

No hadde det kome endå fleire malamutar til fjells, og det var planlagt felles tur for alle saman. Når du er malamute, kan du ta ulike kløv-merke, viss du ber ei viss vekt i kløvsekken din over ein viss distanse. Malamute-frøkena Joyce, ville gjerne ta gullmerke i kløvbering. For å oppnå det, måtte ho gå dobbelt så langt som den planlagde fellesturen, og ein kontrollør måtte vere med på turen, i tillegg til Matfaren hennar, og vennen King. Lengre tur? Saman med to kjekke Muttar? Ikkje mykje å tvile på det, spør du meg, – eg melde meg som kontrollør på flekken!

Så vi gjekk saman med heile malamute-flokken i om lag fem kilometer, før vi gjekk vidare på inspektør-oppdraget vårt. Eg skal seie at Chiko klarte å piske opp stemninga blant alle malamutane, opp til fleire gonger! Heilt i byrjinga av turen, fortalde han Frøya i høglytte ordelag at han tykte ho var ei retteleg interessant dame. Eg har ein mistanke om at ho må ha misforstått intensjonane hans, for ho høyrdest rett arg ut.. Til pass åt han, tenker eg, han kan halde seg for god til å flørte med andre mutte-damer, han er trass alt MIN venn!! Så måtte han på do. Og når han må på do, så må han på do – og det tek si tid. Så han sette seg ned og gjorde det han måtte, medan eit heilt 17.-mai-tog av Muttar og eigarar stod og venta..

Even more Malamutes had arrived by now, and a hike for all dogs and owners was planned. If you are a Malamute, you can get certain distinctions for carrying a backpack with a certain weight over a certain distance. My fellow Mal, Joyce, wanted the highest distinction for backpack-carrying. To achieve this, she had to hike twice the distance of the planned hike. She also needed an inspector to go with her, in addition to her Dad and her boyfriend, King. A longer hike? Mal company? Are you kidding me – I volunteered for the inspector-job on the spot!

So we hiked with the whole bunch of Malamutes for about 5km, before we set off on our assignment as inspectors. I tell you, that Chiko really lightened up the atmosphere among all those Malamutes, several times. At the very beginning of the hike, he told Frøya in quite a loud voice that he found her interesting. I think she must have misinterpreted his intentions, because she sounded quite mad.. Serves him right for flirting with other females – after all, he is MY friend! Then he had to go. And when he has to go, he has to go. It usually takes time, too. So he sat down and did his business, while the long parade of Malamutes and owners stood in line, waiting for him to finish.

P9232003.JPG

Ei stund etterpå, prøvde han sjekke-triksa sine på Nuuka. Ho sette heller ikkje pris på oppvartinga – og slett ikkje venen hennar, Bas. Ei stund kunne det nesten høyrast ut som om dei tre hadde tenkt å ta livet av kvarandre.. Eg har ein mistanke om at Frøya, Nuuka, Bas og dei andre malamutane eigentleg var ganske letta, då vi måtte gå i frå dei for å fullføre oppdraget vårt.

A while later, he tried his flirting methods on Nuuka. She wasn’t too happy about his attention either – and her boyfriend, Bas, even less so. For a moment there, it almost sounded like the three of them wanted to kill each other. I suspect Frøya, Nuuka, Bas and the other Malamutes were relieved, really, when we had to leave them to fulfill our inspector assignment.

P9232040.JPG

Kom ikkje og sei at eg ikkje tok oppdraget alvorleg!

See? I took my task very seriously!

P9232029.jpg

Og Chiko-venen, han tok oppdraget endå meir alvorleg – han sleppte ikkje Joyce ut av syne.

My friend Chiko was even more conscientious than me – never let Joyce out of his sight.

P9232025.jpg

Med ein så påpasseleg med-kontrollør, tykte eg at eg kunne unne meg litt vel fortent fritid, og tok meg rett og slett ei avslappande mose-rulle, medan Chiko passa på.

And when a girl has such an unrelenting co-inspector, she can have some time off, and treat herself to some relaxing, fun, moss-rolling!

P9232073.JPG

Til slutt vart han visst sliten av å vere på vakt heile tida. Og fordi eg er ein ansvarsbevisst hund (i alle fall av og til), forstod eg at no måtte eg trø til:

Eventually, paying attention all the time took its toll on my friend Chiko. As the responsible dog I am (at least sometimes), I understood it was time to step up:

P9232047.JPG

Eg er glad for å kunne fortelje at Joyce fekk gull-merket sitt, takka vere min fantastiske innsats som kontrollør. Gratulerer, Joyce!

I am happy to tell you that, thanks to my brilliant efforts as inspector, of course, Joyce got her distinction. Congratulations!

Sundag – vi deltek i løp, utforskar nytt terreng og reiser heim / Sunday – vi participate in a race, explore new areas and go home

Sundag – og tid for malamute-løp. Sidan Chiko-venen ikkje er malamute, og sidan dei andre Muttane ikkje verka overbegeistra over dei høglytte tilnærmingane hans dagen før, fekk han vente i bilen under løpet. Matmor hadde to målsetjingar for oss: Vi skulle ikkje vere sist over målstreken, og eg skulle ikkje angripe nokon av dei andre deltakarane. Som om eg eg ville finne på noko sånt! Men eg må då få lov til å seie frå, når nokon kjem inn i intimsona mi, ikkje sant? Det skjedde berre eit par gonger, og eg let syndarane sleppe unna med ei knurrande åtvaring, så Matmor var relativt fornøgd.

Sunday – and time for Malamute race. Since my friend Chiko isn’t a Malamute, and since the other Mals didn’t seem too happy about his loudly expressed utterances yesterday, he got to wait in the car during the race. Mum set us two goals: That we shouldn’t be the last to cross the finish line, and that I shouldn’t attack any of the other participants. As if I would ever do such a thing! However, a lady must be allowed to tell off anyone who invades her intimate zone, mustn’t she? It happened only twice, and I let the trespassers off with a snarling warning, so my Mum was relatively happy.

P9242089.JPG

Likevel tykte ho visst at eg trengde meir trening i å passere andre hundar, for etter løpet måtte eg marsjere fram og tilbake – og møte ei anna malamute-dame kvar gong. Merkeleg og stressande ting å gjere, spør du meg. Eg knurra til den andre ein gong, for å fortelje henne kva eg tykte om å møte henne om og om igjen. Men så oppdaga eg at eg fekk godbit kvar gong eg passerte henne og var stille.. Då valde eg sjølvsagt å vere stille, gjere som eg fekk beskjed om og nyte godbitane mine – eg er ikkje dum!

Nevertheless, she seemed to think I needed more practice in the art of passing other dogs, so after the race I was marched back and forth, constantly meeting and passing another Malamute lady. Strange and stressful thing to do, if  you ask me. I snarled at the other dog once, to let her know how I felt about being exposed to her company over and over again. The silent passings, however, payed off in terms of treats.. Consequently, I chose to be silent, do as I was told and have my treats – I am not stupid!

P9242095.JPG

Etter løpet, vart eg sett i bilen saman med Chiko og alt utstyret vårt. Då gjekk eg sjølvsagt ut frå at no skulle vi heim, men tenk, bilen stoppa etter ein times køyring. Vi skulle på ny tur, i nytt område – hurra! Tur er TOPP – tur OG oppdagingsferd er endå betre!

After the race, Mum and Dad put me and all the gear in the car with Chiko. Naturally, I assumed we were going home, but then the car stopped after about an hour’s drive. Turned out we were in for another hike, in a different mountain area. Hurrah! Hiking is GREAT – hiking AND exploring is even better!

P9242110.JPG

P9242111.JPG

Matpause på tur er vanlegvis eit høgdepunkt. Slik var det ikkje denne dagen.. Kven trur du måtte stå bunden til eit tre? Og kven trur du fekk vere med i lunsj-klubben? Det begynner å teikne seg eit mønster her, tykkjer eg, og eg kan ikkje seie eg likar det i det heile teke. MATMOR OG MATFAR: DETTE ER URETTFERDIG!!!

Lunch break while hiking is normally a highlight. Not so this time.. Who do you think was tied to a tree? And who do you think got to join the lunch party? I am starting to see a pattern here, and I can’t say I like it one bit. MUM AND DAD: THIS IS UNFAIR!!!

P9242107.JPG

P9242108.jpg

Etter turen, vart vi sette i bilen igjen. Og denne gongen bar det verkeleg heimover. No er vi her, trøytte men fornøgde, litt plaga av varmen som har råka landsdelen vår, men ikkje meir enn at vi drøymer lukkelege draumar om det fantastisk kjekke fjell-eventyret vi har fått vere med på.

After the hike, we were put in the car again. This time, we really did go home. And here we are, tired but contented, a bit bothered by the indian summer that has hit our part of the country, but even so, dreaming happy dreams about our wonderful adventure in the mountains.

kvilandehundar.jpg

 

 

Spesiell dag / Strange Day

I går fekk Chiko-venen min bli med Matmor ned på beitet mellom låven og vatnet. Det er eit ganske stort beite, med skogkrullar, einebusker, små haugar, ei elv – og vatnet, sjølvsagt. Eller vatna, rettare sagt. Der er to vatn, og ei lita elv som renn mellom dei. Mykje interessant å utforske der nede! Matmor sa at ei av kyrne der nede skulle kalve, så ho ville sjå at alt var i orden. Eg fekk ikkje vere med, sa ho, for eg ville kome til å skremme den stakkars kua. Skremme henne?? Eg ville kome til å leike med henne, ja, og kanskje prøve å jage henne litt – kva er det som er så skremmande med det?? Vel, Chiko-venen min fekk altså bli med, og kom tilbake og såg rett lukkeleg ut. Eg forstod at han hadde studert spennande lukter der nede.. Matmor var fornøgd også. Kua hadde gått roleg og ete gras, og såg sunn og frisk ut.

I dag tidleg gjekk Matmor ned på beitet åleine. Det betyr at ho forventar å finne ein kalv der nede. I slike tilfelle brukar ho å kome tilbake til huset, rope på Matfar, dei går ned på beitet i lag og kjem att med ku og kalv – og etter kvart får eg smake himmelsk herleg råmjølk. Men slik gjekk det ikkje i dag. Matmor kom rett nok tilbake, og ho ropte på Matfar – men ho gret!? Matmor og Matfar gjekk saman ned på beitet, men kom tilbake utan ku og utan kalv. Merkeleg!

Då vi åt frukost (vel, menneska mine åt frukost, og Chiko og eg tigga ved bordet, slik vi pleier), forstod eg at Matmor og Matfar var triste for noko. Dei sa kua hadde DRUKNA i vatnet, og kalven også, for det var ingen kalv å sjå nokon stad. Eg forstår det ikkje! Eg veit du kan SYMJE i vatnet, det er kjempekjekt, og eg veit du kan DRIKKE det, og det smakar godt. Men at du også kan DRUKNE i vatnet, har eg ikkje høyrt før. Ut frå dei triste fjesa til Matmor og Matfar, må det vere noko forferdeleg. Og tydelegvis også sjeldan: Matfar seier det har vore dyr på beitet ved vatna i meir enn tretti år, men ikkje eitt einaste dyr har drukna der nede. Før i dag.

Matmor sa at no måtte ho gjere noko kjekt. Ho ville ta med hundane på fjellet, sa ho. HURRA!! God ide!! Chiko-vennen og eg vart sett i bura våre i bilen, vi kjørte eit kort stykke, og så bar det til fjells. Vi hadde gått i om lag ein halv time, då telefonen til Matmor ringde. Ho høyrdest både forundra og glad ut, og kommanderte: «Tilbake til bilen!»

Yesterday, my friend Chiko got to go into the pasture between our barn and the lake with my Mum. It’s a fairly large pasture, with trees, bushes, small hills, a river – and the lake, of course. Actually, there are two lakes, with a small river between them. Lots of interesting stuff to explore there! Mum said one of the cows was expecting a calf, and she wanted to make sure the cow was ok. I couldn’t come, she said, because I would scare the poor cow. Scare her?? I would want to play with her, yes, – well, and maybe chase her, just a little, what is  so scary about that?? Anyway, Chiko came back looking happy, I could tell he had been studying lots of interesting smells down there.. My Mum was happy too, saying the cow was grassing peacefully, looking healthy and content.

This morning, my Mum went down to the pasture alone. That’s a sure sign that she is expecting to find a calf. She will come back up to the house, call for my Dad, they will go to the pasture together, come back with the cow and the calf – and eventually I will get to taste that divine colostrum milk. None of that happened today. She came back all right, and she called for my dad – but she was crying!? My Mum and Dad went together to the pasture, but came back without a cow and without a calf. Strange!

Over breakfast, I could tell that Mum and Dad were sad about something. They said the cow had DROWNED in the lake, and the calf too, since there was no trace of it. I do not understand any of it. I know you can SWIM in the lake, which is super fun, by the way, and I know you can DRINK it, and it tastes delicious. But I have never heard of DROWNING in it before. Judging by the sad faces of my people, it must be a dreadful thing. A rare thing, too, apparently. My Dad says there has been cattle grassing in that pasture by the lake for more than thirty years, but no animal has ever drowned in the lake before.

Mum said she needed to do something to cheer her up. She would take the dogs to the mountains, she said. HURRAH!! Good idea!! Chiko and me were put in the car, we drove for a little while, and off we went. We had been hiking for about half an hour when my Mum’s phone rang. She sounded like she didn’t quite believe what she heard. Then she told us: «Back to the car!»

20170916_122125.jpg

Kva?! Turen hadde jo nett begynt?! Både Chiko-venen og eg gjorde vårt beste for å få henne til å ta til fornuft. Chiko-venen prøvde til og med den morosame vri-seg-ut-av-selen-dansen sin. Uheldigvis mislukkast han denne gongen. Og Matmor heldt på sitt – tilbake til bilen skulle vi. Vel, når ho er slik, nyttar det eigentleg ikkje å argumentere med henne, ho må berre få viljen sin. Så vi gjekk tilbake, kjørte heim – og Matmor gjekk ned på beitet ved vatnet – igjen. Og denne gongen kom jammen ho og Matfar att med ein liten kalv!

What?! The hike had only just begun?! Both Chiko and I tried our best to reason with her. Chiko even tried that funny move he has, to get out of his harness. Unfortunately, he did not succeed. And Mum was adamant. When she is like that, there is no use arguing with her, really. So we went back, drove home – and Mum went down to that pasture – again. And this time, would you believe it, she and Dad came back with a little calf!

20170916_125618.jpg

Dei kalla han Petrus, og sa han var oppkalla etter naboen vår, Peter. Kalven kunne takke Peter for livet, sa dei. Viss Peter ikkje hadde snubla over han, ville han ikkje ha blitt funnen «i tide», sa dei, kva dei no enn meinte med det. Vel – dei merkelege hendingane denne dagen var ikkje over med dette. Eg forventa no å høyre at mjølkemaskina starta. Det skjedde ikkje. Eg forventa å få ein aldri så liten drope råmjølk. Det skjedde heller ikkje. Det som etter kvart skjedde, var at Matmor sette seg i bilen og kom att etter ein halvtimes tid – med to bytter – med råmjølk!? Råmjølk kjem då ikkje med bil, råmjølk kjem frå fjøset! Vanlegvis. Men ingen ting ser ut til å vere vanleg med dagen i dag.

Lukta av råmjølk fekk meg til å håpe. Men nei, denne gongen vart det ikkje noko på meg, sa Matmor, for vesle Petrus trong kvar dråpe, sa ho. Heldigvis for han, sa Matmor, var det ei ku i nabobygda som hadde kalva om lag samstundes, og som hadde meir mjølk enn hennar eigen kalv hadde bruk for. Nok til vesle Petrus. Men tydelegvis ikkje nok til meg. Hmf..

They called him Petrus, named after our neighbor, Peter. Said the calf owed his life to Peter. That if he hadn’t stumbled over it, the calf would not have been found «in time», whatever that means. Well – the day got stranger. I expected to hear the milking machine start. Didn’t happen. I expected a drop of colostrum milk to come my way. Didn’t happen. What DID happen, was that Mum got into her car, and came back after half an hour – with two buckets – of colostrum milk!? Colostrum milk is never brought by car, it comes from the cow shed! Usually, that is. But nothing seems to be usual about this day.

The smell of colostrum milk made me hopeful. But no, nothing for me, this time, my Mum said firmly, little Petrus needed every drop of it, she said. Luckily for him, she said, another cow had given birth in the neighboring village at about the same time, and had more milk than her calf needed. Enough for little Petrus. Evidently not enough for me. Hmf..

Sakna kvige, slåttonn og seksuell frustrasjon / Heifer, Harvest and Heat

Sakna kvige / Heifer

Det har gått ei stund sidan siste uppdatering frå meg. De skjønar, Matmor har hatt det for travelt til å hjelpe meg med maskin-skrivinga. Det begynte med at Matmor fekk ein telefon. Nokon hadde sett kviga vi har leita etter i vekesvis! Både Matmor og Matfar og dei fleste andre menneske, var sikre på at ho var daud for lenge sidan. Men, nei, ho var veldig levande, det var heilt tydeleg, då Matmor og gode hjelparar henta henne heim og inn i fjøset. Det siste hadde ho slett ikkje lyst til. Chiko og eg såg frå avstand korleis kviga hoppa og spratt og sprang hit og dit, med Matmor og hjelparane etter. Men tenk – VI fekk ikkje vere med på moroa!! No er ho i fjøset, og Matmor er VELDIG glad. Eg har besøkt henne ein gong, og eg tykkjer ikkje det dyret er noko å rope hurra for, akkurat. Eg fekk ikkje lov å stele maten hennar, eingong! Men Chikoen ser visst annleis på det, for han besøker henne ganske ofte. Matmor seier det er fordi han er roleg og oppfører seg fint overfor ungdyra, og at det gjer ikkje eg. Hm.. Eg vil jo berre ha tilgang til maten deira – det er då heilt naturleg, ikkje sant?

Long time – no update from me. Well, you see, my Mum has been too busy to help me type, really. The Mum-is-very-busy-season started with a phone call. Someone had seen the heifer we have been searching for for weeks. Everyone believed she must be dead. Turned out she was very much alive! My Mum and good helpers went to fetch her home, but neither I nor Chiko was allowed to help – how stupid wasn’t that?! Now she is in our cow shed, and Mum is very, very happy about it. I have visited her there once, and honestly, I don’t understand what all the fuss is about. Mum wouldn’t even let me steal her oats! That Chiko, on the other hand, visits her quite regularly. Mum says it’s because he is calm and well behaved around the heifers and bulls, whereas I am not. Hm.. I just want access to their food. What dog in it’s right mind wouldn’t??

OI000117.jpg

OI000115.jpg

Slåttonn / Harvest

Så kom slåttonna. Lange, kjedelege dagar med Matmor i fjøset eller i siloen, i staden for saman med meg. Takk og lov for at Chiko var her! Vi fekk lov til å leike i pausane. Utan han ville det ha vore reint uuthaldeleg kjedeleg. Men slåttonna i år har vore katastrofe, seier Matmor. Mykje regn har gjort markane altfor våte, så maskinene til Matfar har øydelagt mykje mark. Vel, spør du meg, hadde det vore betre å bruke tida på fjellet saman med Chiko og meg. Då hadde markane vore like heile – og det hadde vore mykje meir moro! (Kyrne hadde kanskje ikkje fått så mykje gras-fôr, men kva gjer vel det – mjølet smakar jo MYKJE betre!)

Then came HARVEST. Long, boring days with Mum in the cow shed or in the silo, instead of with me. Thank God Chiko was here! We got to play in the breaks. Without him, it would have been even more boring. This year’s harvest has been a disaster, my Mum says. Due to heavy and frequent rainfalls, the fields were too soaked to be harvested, really, and large part of them are now damaged by my Dad’s machinery. Well, if you ask me, they should have spent the time in the mountains with me and Chiko instead, and let the fields alone. That would certainly have been more fun! (There might not have been so much grass for the cows to eat the coming winter – but those oaths my humans keep giving them tastes so much better, so who cares?)

20170902_143756.jpg

Seksuell frustrasjon / Heat

Eg ELSKAR å leike med Chiko-en. For nokre veker sidan, vart det ekstra interessant å leike med han, og han oppførte seg herleg merkeleg, slik han aldri har gjort før. Men tenk – då fann Matmor ut at vi ikkje skulle få lov å leike i lag!! Ho oppfører seg verkeleg totalt irrasjonelt somme tider! Ho sa det var fordi eg hadde «løpetid», og ho ville ikkje ha kvelpar, sa ho. Vel, ikkje veit eg kva «løpetid» er, og eg har aldri sett ein kvelp, så for meg var leike-forbodet TOTALT MEININGSLAUST. Og akkurat då var kroppen så herleg rastlaus og merkeleg, og eg hadde berre SÅ lyst til å leike med bestevennen min. Det var verkeleg harde og frustrerande dagar!! Vi fekk ikkje ein gong gå tur saman. Det var for så vidt ok når Matmor henta meg og vi to gjekk tur. Men når Matmor tok med seg Chiko og eg måtte vere heime, tykte eg det gjekk over ALLE støvleskaft. Det gav eg også klårt uttrykk for, i tilfelle nokon skulle vere i tvil om kva eg tykte om den saka..

No har Matmor heldigvis teke til vitet att, og vi får både gå tur og leike saman igjen.

I LOVE playing with that Chiko. A couple of weeks back, playing with him got even more interesting, and he behaved in funny ways that he never has before. But would you believe my Mum – all of a sudden she forbade us to be together!! She really acts totally irrationally some times. Said it was because I was «in my heat», and that she didn’t want puppies. I don’t know what «heat» is, and I have never seen a puppy, so to me, that makes NO sense what so ever. But I DO know that I felt sort of funny, and wanted very, very badly to play with my best buddy – and it was refused. Tough and frustrating days!! Not just playing was forbidden – walks together, too. Which was ok, really, when Mum took me walking, and Chiko had to stay at home. But when Mum and Chiko took off, and I had to stay at home, my world collapsed. I cried out my discontent and frustration, so that nobody in the neighborhood was in any doubt about how I felt..

Luckily, my Mum has come to her senses again, and now lets us play together.

20170903_124650.jpg